joi, 22 iunie 2017

Binecuvântare şi blestemCă iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor
 şi cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credinţă
1 Timotei 6: 10
Trebuie să înţelegem, că Sfânta Scriptură nu condamnă şi nici nu aprobă bogăţia sau sărăcia. Nu este nici viciu, nici virtute. Patriarhul Avraam a fost un om foarte bogat, iar belşugul de care se bucura reflecta munca sa asiduă şi binecuvântarea cu care l-a dăruit Dumnezeu ca răsplată pentru credinţă şi dreptate. De multe ori în Vechiul Testament se menţionează, că ascultând poruncile lui Dumnezeu, urmând îndemnurile Lui, neabătându-se de la credinţă, omul va primi ca răsplată de la Creator belşug şi abundenţă. Vorbind către poporul lui Israel despre aceasta, Moise spune: „Iată eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul, Poruncindu-ţi astăzi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui şi să împlineşti poruncile Lui, hotărârile Lui şi legile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău pe pământul pe care îl vei stăpâni.” (Deuteronomul, 30: 15-16). Condamnabilă este nu bogăţia în sine, ci agonisirea trufaşă, egoistă, lipsită de scrupule, iar, pe de altă parte, credinţa, pietatea, frica de Dumnezeu, este întotdeauna răsplătită cu sentimentul fericirii şi împlinirii. Spune Sfântul Apostol Pavel: „Şi, în adevăr, evlavia este mare câştig, dar atunci când ea se îndestulează cu ce are. Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot aşa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară; Ci, având hrană şi îmbrăcăminte cu acestea vom fi îndestulaţi. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită şi în cursă şi în multe pofte nebuneşti şi vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină şi în pierzare. Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor şi cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns cu multe dureri.” (1 Timotei 6: 6-10).

miercuri, 21 iunie 2017

Nimic personal, doar business!Goana după avere şi influenţă nu e nouă, şi primul sânge omenesc a fost vărsat pe pământ anume din motive de „concurenţă”, invidie, autoritate.
Cererea generează oferta, şi cererea lumii virtuale atrage oferte virtuale. Noţiunea de bani digitali este vehiculată tot mai insistent, internetul abundă în burse cu valute digitale, chiar apar şi carduri bancare, prin intermediul cărora pot fi monetizate aceste „valori” invizibile, obţinute în urma speculaţiilor bursiere.
Unele ţări se gândesc serios la crearea valutelor naţionale digitale, altele deja au asemenea mecanisme, şi departamente întregi de specialişti urmăresc şi operează neîntrerupt cu sistemul banilor nepalpabili. Totul este despre influenţă, bunăstare, prosperitate.

luni, 12 iunie 2017

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!


Şi aceasta este viaţa veşnică:
Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat,
şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis
(Ioan 17, 3)

Biserica lui Hristos, călăuzită de Duhul Sfânt, pe toate le rânduieşte în deplină armonie cu voia lui Dumnezeu – Tatăl, de aceea, Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor nu este aşezată în calendarul divin întâmplător, este o urmare firească şi armonioasă a evenimentelor mântuitoare. Duminica Mare a Pogorârii Sfântului Duh este în mod natural urmată de Duminica Tuturor Sfinţilor, pentru că Biserica Cerească, cea triumfătoare, împreună cu Biserica pământească, cea luptătoare, formează Trupul lui Hristos. Dumnezeu este proslăvit de Sfinţii Săi, de care lumea nu era şi nu este vrednică (Evrei 11, 38), Sfinţii care trăiesc şi au trăit pe pământ şi au mărturisit credinţa prin exemplul propriu, până la nebunie, până la cruce, până la veşnicie, cu timp şi fără de timp. De aceea, ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte (Evrei 12, 1). Dacă nu am fi auzit şi nu am fi văzut trăirea acestor Sfinţi, ne-ar fi cu anevoie să credem, pentru neputinţa noastră. Noi, cei trupeşti, avem nevoie să punem mâna în rănile Lui, ca să ne încredinţăm de realitatea mântuirii. Dacă să-l parafrazăm pe Tertulian, viaţa sfinţilor este sămânţa creştinătăţii, pentru că ei sunt mărturii vii şi absolut reale ale vieţii întru Hristos. Prin ei Dumnezeu ne arată că Predica Sa de pe Munte nu este o abstracţie, nu este un ideal nerealizabil pe pământ. Sfinţii ne arată din plin trăirea învăţăturii lui Hristos, care spune: Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi (Matei 10, 38-39).

vineri, 19 mai 2017

Paternitatea este dragoste


Cineva a spus că părinţi perfecţi nu există. Nu ştiu dacă pot fi de acord cu această afirmaţie. Mai curând, nu sunt. Îmi amintesc de exclamaţia filozofului păgân Libanius care vorbea despre educaţia copiilor în familiile creştine din vremea Sfântului Ioan Gură de Aur: „Ce mame au creştinii!”
Sfântul Iosif şi Preasfânta Fecioara Maria au fost părinţi perfecţi. Sfinţii Ioachim şi Ana, Sfinţii Zaharia şi Elisabeta au fost părinţi perfecţi. Perfect este părintele care se jertfeşte pentru copilul său, în numele lui Dumnezeu.
Prin urmare, perfectă este paternitatea care creşte copiii în spiritul dragostei de Dumnezeu. Credinţa în Dumnezeu şi dragostea este acel adeziv care uneşte strâns toate cărămizile ce formează solida casă a unei familii puternice. Iar acele cărămizi sunt: jertfirea de sine, ocrotirea, responsabilitatea şi responsabilizarea, grija, atenţia, învăţarea, deprinderile de viaţă, comunicarea politicoasă, bunele maniere… şi multe altele. Toate acestea vor forma un zid nezdruncinat, doar dacă sunt clădite pe piatra de temelie, care este Hristos.

luni, 15 mai 2017

Familia este cea mai importantă celulă a societăţiiLuni, 15 mai 2017, preoţii din Sectorul Social Asistenţă Socială şi Caritate a Bisericii Ortodoxe din Moldova au vizitat Complexul de Servicii Sociale „Împreună” din or. Cahul, pentru a marca alături de personalul, beneficiarii şi oaspeţii acestei marcante instituţii Ziua Internaţională a Familiei.
Copiii au pregătit un amplu program festiv de excepţională frumuseţe, vorbind despre importanţa unei familii puternice, încălzite de spiritul dragostei, atenţiei, devotamentului, responsabilităţii şi, cel mai important, spiritualităţii.
Doamna Emilia Mocanu, Directorul Complexului de Servicii Sociale „Împreună”, a mulţumit mult copiilor şi educatorilor pentru pregătirea şi prestaţia lor, menţionând „Discuţiile despre familie sunt întotdeauna foarte emoţionale pentru mine. Noi suntem şi mamă şi tată pentru mulţi dintre voi, iar eu sunt fericită să-mi contopesc profesia cu rolul meu de părinte, cel mai important rol din toate cele existente!”
Invitaţi la eveniment au fost şi absolvenţii fostei şcoli internat din Cahul, transformate în prezent în acest frumos Centru ce prestează servicii de plasament temporar pentru absolvenţi şi copii lipsiţi de îngrijire părintească, precum şi servicii de îngrijire pe parcursul zilei pentru toţi copiii din comunitate, oferindu-le posibilitatea de a-şi dezvolta talentele în atelierele de lemnărie, culinarie, apicultură, cercuri sportive, etc.
Părintele Mihail Mungiu, secretarul Eparhiei de Cahul şi Comrat, i-a salutat pe educatori, oaspeţi şi copii, menţionând că Biserica întotdeauna a accentuat importanţa familiei pătrunse de dragoste, ceea ce şi reprezintă acest deosebit local.
Preotul Constantin Cojocaru, preşedintele Sectorului Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate, a transmis salutul cordial al Mitropolitului Vladimir, menţionând că familia reprezintă celula de bază a societăţii: „Sfântul Ioan Gură de Aur a numit familia Biserica de Acasă, accentuând prin aceasta rolul sacru al acestei unităţi ce stă la baza unei societăţi puternice şi prospere. Or, o familie puternică este una unde copiii sunt crescuţi în spiritul dragostei, responsabilităţii, grijii, fiind educaţi, informaţi şi ocrotiţi de posibilele pericole din viaţă.”
Părintele Iurie Hemei, responsabil pentru activitatea socială şi caritate din cadrul Eparhiei de Sud a Bisericii Ortodoxe din Moldova, a recitat un poem compus de el însuşi, şi a îndemnat pe copiii să înveţe de la dascăli şi unii de la alţii cele mai înalte şi frumoase valori prin care poate dăinui neamul.
Preoţii au adus în dar copiilor multe cărţi spirituale, puse cu generozitate la dispoziţia lor de părintele Octavian Moşin, preşedintele Sectorului Activitate în Rândul Tineretului, îndemnându-i să cultive dragostea lecturii pentru a se îmbogăţi atât în plan intelectual, cât şi în cel spiritual.

Sectorul Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate

luni, 27 martie 2017

Adevărata binefacere este cea făcută în duhul lui Hristos


Dimineaţa de luni 27 martie 2017 a fost una specială pentru colaboratorii şi voluntarii centrului de caritate Hospice Angelus, care au fost vizitaţi de pr. Constantin Cojocaru, Preşedintele Sectorului Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate a Bisericii Ortodoxe din Moldova.
A fost oficiată slujba sfinţirii biroului, după care a avut loc o discuţie spirituală în care s-a accentuat rolul dragostei creştine în lucrarea de caritate. Părintele Constantin i-a încurajat pe voluntarii şi angajaţii Hospice-ului „Angelus”, subliniind importanţa şi valoarea activităţii lor: „Lucrul pe care îl faceţi dumneavoastră este extrem de important, şi abnegaţia, dăruirea de care faceţi dovadă, este admirabilă. Persoanele pe care le vizitaţi au, probabil, nevoie şi de susţinere materială, dar atingerea prietenoasă, mângâierea sufletească, cuvântul de încurajare, sentimentul de importanţă şi dragoste pe care le oferiţi este pentru ei mult mai important în momentul de faţă, când mulţi dintre ei îşi dau seama că se sting încet din viaţă. Admir puterea voastră sufletească şi sunt convins că fără o relaţie strânsă cu Dumnezeu această dăruire de sine ar fi imposibilă. Adevărata binefacere este cea făcută în duhul lui Hristos.”
Este de menţionat că Sectorul Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate colaborează de curând cu această instituţie de menire socială, preoţii ortodocşi fiind solicitaţi în vizite pastorale la domiciliul beneficiarilor Hospice-ului.
Colaboratorii Hospice-ului „Angelus” au mulţumit slujitorilor Bisericii Ortodoxe pentru deschiderea lor şi răspunsul la nevoile spirituale şi morale ale beneficiarilor.

Sectorul Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate

Hai să-ntindem hora mare!